ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ အဆုံးသတ္ေရးအတြက္ နယူးေယာက္ၿမဳိ႕တြင္ ညီလာခံတစ္ရပ္က်င္းပမည္

Angela Davis ႏွင့္ Gayatri Chakravorty Spival အပါအ၀င္ ကမာၻေက်ာ္ပညာရွင္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ အဆုံးသတ္ေရးအတြက္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ညီလာခံတစ္ရပ္က်င္းပမည္။ ေက်ာ္ၾကားသည့္တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူႏွင့္ကမာၻေက်ာပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Angela Davis က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ကမာၻ႔တဝွမ္းမွ သပိတ္ေမွာက္ၾကရန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္ ယန္ဟီးလီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒအတုိင္း တာ၀န္ေက်ျပြန္ရန္ ဗီဒီယုိမိန္႔ခြန္းမ်ား ေပးပို႔တုိက္တြန္းထားၾကသည္။  ခ်က္ခ်င္း (ကနဦး) ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၂၀၁၉ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၄) ရက္ဆက္သြယ္ရန္ – ေမာင္ဇာနည္၊ +44 771 047 3322 | ေနဆန္းလြင္ – +49 176 62139138 E-mail: ColumbiaBurmaConference@gmail.com & Tweet @FreeRoCoalition နယူးေယာက္။ ။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကိုယ္တိုင္ဦးစီးေသာ ရုိဟင္ဂ်ာအေရးတြင္ ကမာၻ႔ဦးေဆာင္တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အုပ္စုျဖစ္သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ (Free Rohingya Coalition – FRC) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွလူနည္းစုမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရွိရန္တုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာညီလာခံကုိ ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈-၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ နယူးေယာက္ၿမဳိ႕၊ ဘားနဒ္ ေကာလိပ္၌ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာျပစ္မႈဥပေဒပညာတတ္ကၽြမ္းသည့္ ပညာရွင္မ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ျမန္မာ့အေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုဆုံသည့္ ရွားပါးညီလာခံျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ ႏုိင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔က စာမ်က္ႏွာ ၄၄၀ ပါသည့္ အစီရင္ခံစာကုိ